Open Conference Systems


Международен симпозиум „Стратегическите алианси – фактор за развитието на икономическите коридори”

Каним ви за участие в международен симпозиум „Стратегическите алианси – фактор за развитието на икономическите коридори”, който ще се проведе от 06 до 07 юни 2019 г. в гр. Варна.

Цел на симпозиума е да се даде възможност за обмен на информация и да се проследят и очертаят насоките на научните изследвания, съобразени с основните проблеми свързани с развитието на икономическите коридори и ролята на бизнеса в тяхното изграждане.

Провеждането на форума се подкрепя от Черноморската Асоциация на Морските Институции ( Black Sea Association of Maritime Institutions, BSAMI) Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт (БНАКК) Bulgarian National Association of Shipbuilding and Ship Repair, Federation of Science and Technology Unions

View Conference